ปัจจุบันจะเห็นว่าวิกฤติการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตทุกชีวิตบนโลก ล้วนเป็นผลมาจากต้นเหตุคือ ต้นไม้,ป่าไม้ ขณะที่การปลูกต้นไม้,ป่าไม้มีน้อยและไม่ยาวนานพอ อุบัติภัยต่างจึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความสูญเสียมากมายนับไม่ถ้วน ตั้งแต่ชีวิต ทรัพย์สินระบบเศรษฐกิจและ อื่นๆอีกมากที่จะตามมา  ต้นไม้,ป่าไม้เพียงอย่างเดียวที่สามารถควบคุมธรรมชาติ ดิน,น้ำ,ลม,ไฟได้ มาช่วยก้นปลูกต้นไม้ประจำต้วกันครับ.
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE